ثبت نام مسابقات هیات شطرنج استان هرمزگان

ثبت نام مسابقات هیات شطرنج استان هرمزگان

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید. موارد ستاره دار حتما باید پر شوند