New Page 5

 
 
 


هیات شطرنج استان هرمزگان

سیزدهمین قهرمان رسمی شطرنج جهان گری کاسپاروف

kasparov

گری کاسپاروف Kasparov(1963 

کاسپارف قهرمان جهان بازیکنى است که تکنیک پویا، جاذبه شخصى و نتایج درخشانى که تاکنون احراز نموده از او چهره قدرتمندى ساخته است که مرد شماره یک همه رقابتهاى جهانى مىباشد. نام فامیل کاسپارف وینشتین بوده است اما آنها آن را تغییر دادند براى آنکه این طور شایع شده بود که مقامات شوروى تمایل ندارند که ستاره جدیدشان به نظر دیگران یهودى به نظر آید. نخستین بازهایش را در سنین ۱۱-۱۰ سالگى، استعداد غیر عادى وى را نشان مىدهد بگونه اى که روزنامه گاردین پیش بینى کرد که کاسپارف در سال ۱۹۹۰ قهرمان جهان خواهد شد. کاسپارف در کلاس مشهور بوتوینیک – جائیکه کارپف نیز درس قهرمانى را در آنجا آموخت – آموزش دید.در ۱۱ سالگى امتیاز خوبى در مقابل استادان بزرگ شوروى در یک مسابقه سیمولتانه بدست آورد و بازى خوب و سنگینى در مقابل کارپف و کورچنوى از خود ارائه داد.بعد یک دوره تنرل و پی رفت را گذراند. در سنین ۱۳ و ۱۴ سالگى دوبار در مسابقات قهرمانى زیر ۱۷ سال جهان شرکت کرد و در هر دوبار ناکام شد. ماها از او خبرى نبود و به نظر میرسید وى نتوانست آنگونه که از وى انتظار مىرفت توفیق یابد. اما درخشش کاسپارف در سال ۱۹۷۸ به همه چیز پاسخ داد. ابتدا کاسپارف در یک تورنمنت پرقدرت دعوتى شوروى- یادبود سوکولسکى- به پیروزى رسید سپس در یک تورنمنت سوئیس در مقابل ۶۴ تن از استادان و استادان بزرگ – که وى را شانس اول قهرمانى شوروى قلمداد میکردند – به برترى دست یافت.آغاز کارش باعث جنبش و هیاهوى جهانى شد: پنجاه درصد امتیاز آورد و پولوگائوسکى کاندید عنوان قهرمانى جهان را به شیوه اى جالب با قربانى نمودن یک فیل شکست داد.بدنبال این موفقیت، فدراسیون شطرنج شوروى در تابستان ۱۹۷۹ وى را به یک تورنمنت قوى استادان بزرگ در بانجا لوکا، یوگوسلاوى، فرستاد – جائیکه او تنها فردى بود که عنوان استادى بزرگ را نداشت. امتیاز کاسپارف در بانجا لوکا حتى از امتیاز اولیه فیشر و اسپاسکى نیز در گذشت.او به ترتیب،از سطح تراز استاد بین المللى – با ۵ دوره به پایان مانده-گذشت، مقام نخست تورنمنت را با سه دوره به پایان مانده بدست آورد و عنوان استادى بزرگ را نیز کسب نمود – که فدراسیون جهانى شطرنج امتیازى این عنوان را بالا برده بود –در حالیکه دو دور به پایان مسابقه باقیمانده بود. نتیجه درخشان او در تورنمنت به حدى بود که اگر چنین تورنمنتى تکرار میشد کاسپارف قدرتمندانه خود را به تراز امتیاز کورچنوى رسانده و با وى مشترکاً رقباى انتخابى براى مبارزه با کارپف بر سر عنوان قهرمانى جهان میشدند.امتیازات برجسته در این رویداد تاریخى براى کاسپارف۵/۱۱ از ۱۵، سمیجکال (چکسلواکى) و آندرسون (سود) ۵/۹ پتروسیان (شوروى) ۹ امتیاز بود. در تابستان ۱۹۸۵ کاسپارف با کسب برترى در کوبا عنوان جوانترین استاد بزرگ جهان را تصاحب نمود.هنگامیکه کاسپارف هنور به شهرت نرسیده بود، بوتوینیک، مربىاش اظهار کرد ” آینده شطرنج جهان در دستهاى این پسر بچه است.” پیش بینى بوتوینیک در -این مورد که کاسپارف قهرمان جهان خواهد شد – در آن روزها از طرف محافل شطرنجى با خنده روبرو شد – اما بانجالوکا دهان همه را بست.
کاسپارف گامهایش را با استوارى به زمین نهاد. او خود اظهار نمود که رویاى قهرمانى را در سر پرورانده است، اما بر اساس اصل انتقاد از خود –که سنت مورد دلخواه بوتوینیک بود – اعلام نمود که فکر میکند نقطه ضعفش در دفاع وبازى با پوزیسیونهاى ساده باشد. بوتوینیک خود توضیح مىدهد “در همان سالهایى که کاسپارف بیش از دهسال نداشت من تحت تاثیر توانایى کاسپارف در ارزیابى و تحلیل سریع واریانتهاى پیچیده بودم که از تمایل بسیارش به سلطه کامل بر همه جوانب ناشى مىشد.
در سالهاى بعد، کاسپارف آنچه را که براى رسیدن به پرافتخارترین جایگاهاى جهانى لازم است بدست آورد. در سال ۱۹۸۱ قهرمان شوروى شد، بازیهاى قاره اى را با پیروزى پشت سر گذاشت سپس بلیاوسکى کورچنوى و اسمیسلف را در مسابقات انتخابى شکست داد و نامزد اصلى عنوان جهانى شد.بازى بر سر عنوان قهرمانى جهان با کارپف در سپتامبر سال ۱۹۸۴ آغاز گشت.پیروزى نصیب کسى میشد که جلوتر از دیگرى صاحب شش پیروزى شود. کارپف در همان حال که حریف جوانترش در جذبه غرور و اطمینان بیش از حد بخود غوطه ور بود ۰-۴ جلو افتاد. سپس کاسپارف یک مسابقه استراتژى را آغاز کرد. او با هدف به درازا کشیدن مسابقه تا فرارسیدن فصل زمستان روسیه و از این طریق به تحلیل بردن قواى فیزیکى برجسته حریفش، به یکسرى تساوىهاى سریع تن در داد.مسابقات به گونه اى ملال آور ۱۷باربه تساوى انجامید که براى مسابقه فینال قهرمانى خود رکوردى محسوب میشد و صداى کف زدن حضار را آهسته تر کرد و بالاخره به سوت کشیدن استهزا آمیز آنها انجامید.سرانجام کارپف دوباره به برترى دست یافت و ظاهراًبه اتکاى صبر و بردباریش به نتیجه ۰-۵ رسید.سپس قهرمان جهان(کارپف) دست به کارى زد که کاسپارف بعدها آنرا “یک طرح زمخت اشتباه آمیز ” نامید. رویاى آناتولى کارپف در مقام قهرمان جهان همیشه این بود که خود را به همان سطح امتیاز بابى فیشر یا بالاتر از آن برساند. شهرت افسانه اى فیشر غالباً بر اثر پیروزىهاى ۰-۶ او در مقابل تایمانوف و لارسن مىباشد. و حالا کارپف نیز یک شانس پیروزى با نتیجه ۰-۶ را پیش رو داشت. از این رو کارپف به برترى امتیازش تکیه کرد و منتظر لغزشى فاحش از طرف کاسپارف شد. اما مسابقه وارد چهارمین و پنجمین ماه خود شد و قدرت کارپف تحلیل مىرفت.بعد از ۴۸ بازى بالاخره امتیاز آنها به ۱-۵ و بعد از دو شکست کارپف به ۳-۵ رسید. مسئولان شطرنج شوروى از نحوه ادامه مسابقه شرمنده شده بودند، و بازى را از گراند هال به هتل اسپرت نقل مکان یافت.بعد از ۴۸ بازى، فلونسیوکمپومانز، ریس فدراسیون جهانى شطرنج تصمیم جهانى و بیسابقه ى مبنى بر لغو مسابقات گرفت. وى این مساله رادر یک کنفرانس جنجالى مطبوعاتى در مسکو اعلام کرد –جائیکه کارپف و کاسپارف هر دو اعلام کردند که مىخواهند به بازى ادامه دهند. فلونسیوکمپومانز بعد از آنکه تصمیمش را مورد تایید قرار داد هر دو استاد را به مباحثه خصوصى دعوت نمود. کارپف و کاسپارف هر یک دیگرى را مقصر قلمداد میکردند، جهان شطرنج از پایان ساختگى و کاذبى- بسیارى بر این تصور بودند که براى رهایى کارپف از موقعیت متزلزلش ساخته شده – که بعینه جلوى چشمش میدید مبهوت شده بود. با این همه حقیقت آن بود که هنوز احتمال بسیار زیادى بود که کارپف یک بازى را – قبل از آنکه کاسپارف ۳ بازى را ببرد- ببرد و سرى بعد مسابقات زیر یک فشار روانى در سال ۱۹۸۵ انجام گرفت.
کاسپارف به این نتیجه رسید که هنوز چیزهایى هست که او بایستى بیاموزد به یک سرى مسابقه با رقباى غربى مدعى عنوان جهانى پرداخت و خوش درخشید.
در نیمه نخست مسابقه ۱۹۸۵ (براى تعیین قهرمان جهان) کارپف در این اندیشه بود که گویا میتواند رقیب را ناکام بگذارد اکنون ۲۴ بازى باقى مانده بود، کافى بود کارپف بتواند این ۲۴ بازى را ۱۲-۱۲ مساوى کند تا سریر قهرمانى را پیش خود نگه دارد. سرانجام امتیاز آنها در نیمه به ۵/۴ به ۵/۵ رسید، بازى بعدى از حساسیت خاصى برخوردار بود و روحیه کارپف خوب بود.اما استعداد و زیرکى کاسپارف شکوفا شد و از آن لحظه همه چیز بر وفق مراد قهرمان جدید پیش رفت.
در نیمه دوم مسابقه، کاسپارف عمدتاً کنترل بازیها را در دست داشت و در حالیکه کارپف در پى جمع آورى امتیاز بود مسابقه را قدرتمندانه با یک برد در بیست و چهارمین بازى (فینال) به اتمام رساند. دوره شطرنجى اخیر کاسپارف آنچنان توام با موفقیت و پیروزى بوده است که کمتر فرصت آنرا یافته است با مهارتهاى عجیب و قدرتمندش را علیه مقاومتهاى نا پایدار حریفانش به کار گیرد.کاسپارف مسابقات بروسلز ۱۹۸۶ را با اقتدار برنده شد، در المپیک شطرنج سال ۱۹۸۶ تیم شوروى را به مدال طلا رساند (انگلیس به مدال نقره دست یافت) و تونى مایلز را با نتیجه درخشان ۵/۰-۵/۵ شکست داد.
این قدرت عظیم تکنیک شطرنجى کاسپارف است که باعث مىشود تا او کنترل استراتژیک بازى را به خوبى حفظ کرده و تنها در لحضات قطعى قریحه تاکتیکىاش را به میدان بکشاند.این بلوغ و کمال غیر عادى را از بوتوینیک نشات گرفته است.

0


ن : مدیر سایت
ت : یکشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴
دیدگاه‌ها برای سیزدهمین قهرمان رسمی شطرنج جهان گری کاسپاروف بسته هستند
نظر شما در مورد این صفحه چیست ؟
 
 
 
تلفنهای تماس هیأت: تلفن و فاکس :
33681470-076 و شماره همراه 0917769050
ایمیل سایت : info@hormozganchess.com
تماس با مدیر سایت از طریق اس ام اس و واتساپ و تلگرام : 09370511088
 
 بندرعباس-گلشهر جنوبی بلوارغدیرضلع جنوب غربی مجموعه ورزشی حجاب ورودی بوستان غدیرهیأت شطرنج استان هرمزگان.(خانه شطرنج بندرعباس)