New Page 5

 
 
 


هیات شطرنج استان هرمزگان

دومین قهرمان رسمی جهان امانوئل لاسکر

lasker

امانوئل لاسکر ( ۱۸۶۸- ۱۹۴۱ )Lasker 

لاسکر اغلب مدت زندگیش را در برلین بسر برد اما دوران پیرى ابتدا به مسکو مهاجرت کرد .او مدت ۲۷ سال (۱۹۲۱-۱۸۹۴) قهرمان جهان بود و طول عمر قهرمانى اش استثنائى است.اولین درخشش او قربانى دو فیل در ۱۸۸۹ وآخرین پیروزى بزرگ او تصاحب جایزه سوم در مسکو بسال ۱۹۳۶ و در زمانى که به سن ۷۰ سالگى میرسید. با وجود موفقیت هاى بیشمار او در مسابقات و تورنمنت ها، سبک و روش او بحث انگیز و پر رمز و راز باقى مانده است. با نگاهى اجمالى در مىیابیم که لاسکر استراتژیست خوبى بود که بازیش از بعد تاکتیکى والائى برخوردار بود و بعلاوه از یک آخر بازى عالى سود میبرد. بهر حال مسابقه با حریفان قوى اجتناب میکرد و از شانسهاى تصادفى در بازیهاى انحرافى لذت مىبرد. حتى این نظر وجود داشت که تعصب لاسکر به سیگارهاى قوى عملى بمنطور از پا در آوردن حریفانش بوده است. با اینهمه حقیقت اینست که هیچ بازیکنى بدون داشتن مقیاس عظیمى از مهارت و استادى در تمام زمینه ها، نمیتواند بمدت طولانى در مقام قهرمانى جهان باقى بماند و یا به چنان پیروزىهاى مکررى در مسابقات دست یابد. در اغلب بازیهایش بلحاظ درک پوزیسیونى و استراتژیکى شطرنج از حریفانش پیش مىافتاد و در اغلب اوقات از وقت مقرر بازى خودش جلوتر بود تسلط او بر خانه هاى ضعیف، بازى در خانه هاى دور افتاده و تغییر جریان حمله بین دو پیاده جلو رفته-قبل از فرمول بندى این عقاید در کتاب کلاسیک ابتدائى، روش من نیمزویچ- با موفقیت بانجام رسیده بود. لاسکر مبانى و اوصول اشتاینیتز را بکار برد و آنها را براى ستیز و زد و خورد عملى در تورنمنت و مسابقه هاى شطرنج مورد اصلاح قرار داد لاسکر داراى بنیه و طاقت استثنائى بود و خونسرد و فعال با اغلب بازیهاى بحرانى برخورد میکرد.شهرت و آوازه “جادوى سیاه” او از آنجا برخاست که توانست خودش را بعنوان یک شخصیت قویتر و محکم تر از رقیبش در تعدادى از بازیهاى بسیار دشوار به اثبات برساند:
براى مثال در پیروزیش بر شلختر در بازى فینال مسابقه سال ۱۹۱۰ که لاسکر باید براى حفظ عنوان قهرمانى جهان پیروز میشد، در پیروزیش بر کاپابلانکا در سن پترزبورگ در سال ۱۹۱۴ که جلوتر از رقیب اصلى اش جایره اول را بدست آورد، و در بازى دوم از مسابقه سال۱۹۰۸ با تاراش خوش درخشید. در تمام این پیروزى ها، لاسکر مهارتش را در تحت فشار قرار دادن حریفانش نشان داد به نحوى که آنها نتوانستند بهترین بازیهایشان را ارائه نمایند.
توان و استقامت او همچنین از سابقه خوبش در دور آخر بازى ها و تکرار تحلیل و بررسى رقیبانش در نیمه دوم یک تورنمنت آشکار میشود-براى مثال در هستینگز ۱۸۹۵ وسه تورنمت سن پترزبورگ در سال ۱۸۹۶ و ۱۹۰۹ و ۱۹۱۴.
پایدارى و مقاومت او درس مهمى براى بازیکنان باشگاهى معمولى و بازیکنانى که تفریحى بازى میکنند و نوجوانان بلند همت بود.از لحاظ تئورى، تمام بازیهاى شطرنج از ارزش یکسانى برخوردار هستند وپیروزى در دور نخست همان ارزشى را دارد که پیروزى در دور پایانى. اما در تمرین این چنین نیست.
براى مثال در تورنمنت هاى سیستم سوئیسى، بازیکنان با حساب مشابهى در مقابل حریفانشان قرار مىگیرند ویک شروع ضعیف یا یک باخت در دور میانى میتواند با پیروزى روى حریفان ضعیفتر در دور پایانى جبران گردد. پیروزى در دورهاى نهائى و بویژه در مسابقه آخر در حقیقت بار مضاعفى را حمل میکند زیرا سرنوشت جایزه را تعیین مىنماید.
لاسکر در طول زندگیش نشان داد که اهمیت مراحل پایانى بازى را در تمام بازى ها و تمام تورنمنت ها دریافته است. در مراحل شروع یک مسابقه هر بازیکنى براى نتیجه بهتر مىجنگد اما وقتى بازى به پایان خود نزدیک میشود بعضى از بازیکنان علاقه یا اعتماد بنفس خود را از دست میدهند. در حالیکه دیگران در جدال و ستیز براى دست یابى به یکى از مکانهاى بالاى جدول به تحمل فشار عادت کرده اند.در چنین موقعیتى بازیکن قوى و با تجربه راه دستیابى به موفقیت را میداند و میتواند مهارت تکنیکى عالى خود یا قواى تاکتیکى خود را براى فشار روى رقیب بمنظور به اشتباه انداختنش بکار گیرد.
بهر حال یکى از واقعیت هاى گفته نشده در تمام تفسیرهائى که روى روش و نتایج بازى او انجام گرفته توانائى او در حفظ تعادل خودش در تمام طول تورنمنت یا مسابقه بود و این یکى از مهمترین ویژگى هاى لاسکر بود.
لاسکر حد نصاب بىنطیرى در نتایج مسابقات داشت، ۱۹ پیروزى ۲ مساوى و تنها یک باخت به کاپابلانکا که بعنوان جانشین او قهرمان جهان شد. این موضوع تا حدى به علت مهارت او در انتخاب حریفانش بود.طى سالهاى۱۹۱۴-۱۹۰۰ او سه بار با حریف ضعیفى چون یانوسکى که حامى ثروتمندى داشت مبارزه کرد در حالیکه رقیبان خطرناکى همچون ماروژى- روبنشتاین-کاپابلانکا براى مبارزه وجود داشتند.
اما از نتایج مسابقات، مهارت بیش از حد او را در جنگ تن به تن میتوان دریافت. برجسته تر از همه پیروزى ۰ -۸ بر مارشالو یانوسکى و ۰-۶ بر بلک برن است.
لاسکر اولین استاد شطرنج بود که بطور جدى سعى کرد بازى شطرنج را بعنوان یک حرفه مطرح سازد. اما بشکل کنایه آمیز باید گفت مردى که سوداگر سر سختى براى دادن به نمایش با دستمزد بالا بود دوبار از لحاظ مالى ورشکست شد.بار اول بدلیل تورم سالهاى دهه ۱۹۲۰ و بار دوم به علت به قدرت رسیدن نازى ها. بعید به نظر میرسد که وى بدون این تنزلهاى شخصیتى، دوران طویل قهرمانیش را حفظ کرده باشد. در سالهاى آخر دهه ۱۹۲۰ او بطور جدى تحصیل ریاضیات را شروع کرد و بخاطر کار روى جبر محض موفق به دریافت دکترا شد .و مورد تشویق انیشتن قرار گرفت.بطور تفریحى روى فلسفه کار کرد زیرا بحث کردن را به تجزیه و تحلیل حرکات شطرنج ترجیح میداد. در دستیابى ساده اش به گشایش ها لاسکر روشى را بنیان نهاد که بوسیله از جانشینانش که عناوین جهانى دارند دنبال شد –از جمله کاپابلانکا – پطروسیان و کارپف که او یک خط اصلىى را براى دستیابى به این شگرد در مراحل ابتدائى برگزید. همچنین نحوه کاربردش از دفاع فرانسوى با مهره سفید، برترى ایده هاى زیر را نشان مىدهد:

ایدهA

۱٫ e4 e6
۲٫ d4 d5
۳٫ Nc3 Bb4
۴٫ Ne2

ایدهB

۱٫ e4 e6
۲٫ d4 d5
۳٫ Nc3 Nf6
۴٫ Bg5 Bb4
۵٫ e.d5 Q.d5
۶٫ B.f6 g.f6
یک اشکال چنین روش غیر کتابى با مهره سفید، نحوه مقالبه آن با دفاع سیسیلى c5 e4 1.
مهمترین خانه هاى مجاور مورب و دفاعى که بیشتر از تمام گشایش ها تجزیه و تحلیل شده است. اما لاسکر در سالهاى بعدى عمرش از عهده آن نیز برآمد. بهنگام بازى با مهره سیاه، او به گسترش سریع ساده با حداقل حرکت پیاده ها توجه نشان داد. درست نظیر دفاع لاسکر مقابل گامبى وزیر:
۱٫ d4 d5
۲٫ c4 e6
۳٫ Nc3 Nf6
۴٫ Bg5 Be7
۵٫ e3 O-O
۶٫ Nf3 h6
۷٫ Bh4 Ne4
آیا چنانکه بعضى از مفسران ادعا کرده اند، لاسکر بزرگترین شطرنجباز بود؟ مطئناً چنانکه مورد تایید معیار محاسباتى الو نیز هست او در زمره شش نفر قهرمانان برجسته جهان در طول تاریخ قرار دارد.
بهر حال لاسکر یکى از بزرگتزین شطرنجبازان بود.او در ردیف شطرنجبازان مدرن و بعنوان بزرگترین نماینده شطرنج عملى درجه بندى شده است

0


ن : مدیر سایت
ت : شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۴
دیدگاه‌ها برای دومین قهرمان رسمی جهان امانوئل لاسکر بسته هستند
نظر شما در مورد این صفحه چیست ؟
 
 
 
تلفنهای تماس هیأت: تلفن و فاکس :
33681470-076 و شماره همراه 0917769050
ایمیل سایت : info@hormozganchess.com
تماس با مدیر سایت از طریق اس ام اس و واتساپ و تلگرام : 09370511088
 
 بندرعباس-گلشهر جنوبی بلوارغدیرضلع جنوب غربی مجموعه ورزشی حجاب ورودی بوستان غدیرهیأت شطرنج استان هرمزگان.(خانه شطرنج بندرعباس)